Wczytuję dane...

DARMOWA WYSYŁKA JUŻ OD 99,99 ZŁ

ZAMÓW TELEFONICZNIE 
801 011 338 lub SMSem 724 689 275
Wszystkie nasze paczki są DYSKRETNE

Gwarancja: 6 miesięcy
Realizacja zamówienia: 1 dni
Producent: LoveStim

Fero Mist MOCNE męskie NAGRODZONE FEROMONY aż 100ml

49,00 PLN

Idąc z w zgodzie z naturą i ekologią, LoveStim zrezygnowało z produkcji kartoników do FeroMist men 100ml.

Butelka zabezpieczona jest przez zgrzanie folią termokurczliwą. Dzięki temu masz pewność, że otrzymujesz produkt najwyższej jakości, pochodzący bezpośrednio od producenta. 

FeroMist wspomaga działanie naturalnych feromonów wytwarzanych przez człowieka. Ta nowatorska formuła odmieni Twoje życie.

Fero Mist to zupełnie nowe podejście do feromonów. To mocny skład i zapach utrzymujący się wiele godzin. To także bardzo męskie nuty zapachowe, nuty które skutecznie wspomagają działanie Twoich naturalnych feromonów.

Podstawowe atuty Fero Mist FOR MEN 100ml 

 • Feromony są podwójnie zabezpieczone. Dzięki folii termokurczliwej masz 100% pewności, że dostajesz pełnowartościowy produkt. Którego nikt nie odkręcał, nie używał a nawet nie dotykał. Kolejne zabezpieczenie to numerowany hologram. Tylko kupując LoveStim masz pewność, że dostajesz oryginalny pełnowartościowy, nieskazitelny produkt a nie domorosłą podróbkę jakich teraz jest pełno.
  • Marka LoveStim została wyróżniona laurem konsumenta za daleko idące zaangażowanie w dostarczanie klientom produktów najwyższej jakości w najlepszym wydaniu.

  Wyróżnij się z tłumu Dzięki Fero Mist

  Wszyscy wiemy jak trudno się wyróżnić, Jak trudno zwrócić na siebie uwagę drugiej osoby, kobiety na której Ci zależy, przełożonych, kontrahentów. Jeszcze trudniej zrobić to w wyważony i subtelny sposób, tak by uzyskać założone a może i wymarzone efekty...

  Feromony zapachowe Fero Mist zrobią to z niesamowitym efektem. Poczuj jak zmieniają Twoje życie, jak uczynią Cię pewnym Siebie mężczyzną odnoszącym sukcesy w życiu prywatnym jak i zawodowym.

  FERO MIST 100ml ODMIENIĄ TWOJE ŻYCIE

  • Świadomi swej atrakcyjności panowie stają się dzięki nim jeszcze bardziej uwodzicielscy.
  • Mężczyźni, którzy do tej pory raczej byli nieśmiali, wchodzą do akcji.
  • Wszyscy mogą odkryć pełnię swojej męskości i przekonać się, jak wiele zyskują dzięki niej w relacjach towarzyskich i życiu seksualnym.
  • Bardzo pomagają w biznesie, często wykorzystywane przez przedstawicieli handlowych lub w rozmowach z przełożonymi
  • Wzmacnia pewność siebie i wiarę w woje możliwości
  • Dzięki większej pewności siebie poczujesz się SAMCEM ALFA, będziesz błyszczał w swoim gronie
  • Mężczyźni będą czuli do Ciebie respekt a kobiety będą chciały przebywać w Twoim towarzystwie

  Pojemność 100ml

  Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość:
  (korzystanie z poniższego formularza nie jest obowiązkowe)

  http://erozkosz.pl/fotmularz_odstapienia.pdf

  Sprzedawca:

  Firma Handlowo - Usługowa "Urlik"
  Bartłomiej Urlik
  33-340 Stary Sącz
  Ul. Magazynowa 1
  NIP 7342699142
  REGON: 492837610

  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1.1.    Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

  1.1.1.    pisemnie na adres: ul. Magazynowa 1, 33-340 Stary Sącz;

  1.1.2.    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@erozkosz.pl;

  1.2.    Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od Umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

  1.3.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  1.3.1.    dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

  1.3.2.    dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

  1.4.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

  1.5.    Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  1.6.    Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
  Konsument może zwrócić Produkt na adres:
  Firma Handlowo Usługowa URLIK Bartłomiej Urlik
  ul. Magazynowa 1,
  33-340 Stary Sącz.

  1.7.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

  1.8.    Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

  1.8.1.    Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  1.8.2.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

  1.8.3.    W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

  1.9.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  • O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  • W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  • W której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  • W której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

  • W której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • W której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  • W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

  • W której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

  • W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  • Zawartej w drodze aukcji publicznej;

  • O świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  • O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  Więcej informacji dostępne na stronie z regulaminem sklepu:

  http://erozkosz.pl/Regulamin

  Ogólne informacje o wysyłce.

  1. KOSZTY:

  Koszty wysyłki w naszym sklepie zależne są od wartości zamówienia, jak i od wyboru pośrednika który zajmie się dostawą.
  W tej oto tabeli przedstawiamy dokładnie rozpisane koszty wysyłki

  PŁATNOŚĆ Z GÓRY - PRZELEW TRADYCYJNY, KARTA KREDYTOWA, PAYU, TRANSFERUJ.PL

  ŚREDNI CZAS OCZEKIWANIA
  OD WYSYŁKI DO OTRZYMANIA

  DO 99,99zł 100,00 - 199,99zł OD 200,00zł
  Paczkomaty 24 1 dni 8,99zł 0,00zł 0,00zł
  Odbiór w punkcie Poczta Polska 2 dni 9,99 zł 0,00zł 0,00zł
  Poczta Polska EKONOMICZY 3 - 7 dni 6,99zł 0,00zł 0,00zł
  Poczta Polska POCZTEX 48 2 dni 9,99 zł 0,00zł 0,00zł
  Poczta Polska POCZTEX 24 1 dni 13,99zł 13,99zł 0,00zł
  Kurier GLS 1 dni 15,99zł 15,99zł 0,00zł
  Paczkomaty - Paczka w weekend 1 dni 13,99zł 13,99zł 0,00zł
  Wysyłka do krajów UE 5-14 dni 35,00zł 35,00zł 35,00zł
  Odbiór osobisty - Na terenie Starego Sącza (MAŁOPOLSKIE) 1 dni 0,00zł 0,00zł 0,00zł
  PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE - POBRANIE ŚREDNI CZAS OCZEKIWANIA
  OD WYSYŁKI DO OTRZYMANIA
  DO 99,99zł 100,00 - 199,99zł OD 200,00zł
  Paczkomaty 24 1 dni 13,99zł 5,00zł 5,00zł
  Odbiór w punkcie Poczta Polska 2 dni 13,99zł 4,00zł 4,00zł
  Poczta Polska POCZTEX 48 2 dni 13,99zł 4,00 4,00zł
  Poczta Polska POCZTEX 24 1 dni 16,99zł 16,99zł 0,00zł
  Kurier GLS 1 dni 17,99zł 17,99zł 0,00zł
  Paczkomaty - Paczka w weekend 1 dni 18,99zł 18,99zł 0,00zł
  Odbiór osobisty - Na terenie Starego Sącza (MAŁOPOLSKIE) 1 dni 0,00zł 0,00zł 0,00zł

  2. PAKOWANIE:

  Nie zależnie od wyboru pośrednika i formy wysyłki, każda paczka jest bardzo dyskretnie i bezpiecznie zapakowana.

  • Przy zakupie jednego produktu. Najczęściej produkt ten wraz z paragonem fiskalnym zawinięty jest czarną folią stretch. Następnie dla bezpieczeństwa w transporcie owinięty sztywnym kartonem i włożony do koperty bąbelkowej.

  • Przy zakupie kilku produktów. Najczęściej każdy z nich osobno zawijany jest czarną folią stretch,do jednego dodany jest paragon fiskalny. Tak zamaskowane produkty wkładane są do pudełka kartonowego. Wolna przestrzeń wypełniona jest specjalnym papierem, lub folią powietrzną, tak by produkty zamknięte w kartonie nie ruszały się. Karton po zamknięciu oklejany jest szarą taśmą, następnie całość jeszcze owijamy czarną folią stretch i kolejny raz owijamy szarą taśmą klejącą.


  Na przesyłkach nic nie zdradza ich zawartości, oraz nadawcy. Nie ma informacji o sklepie ani jego nazwy. Nie umieszczamy tam także żądnych wzorów ani logotypów.

  Nadawcą jest:

  Firma Handlowo Usługowa URLIK
  Bartłomiej Urlik
  ul. Magazynowa 1
  33-340 Stary Sącz


  3. POŚREDNICY:

  - POCZTA POLSKA -

  Przesyłka jest nadawana jako list polecony lub paczka.
  Wysyłka PRIORYTETOWA zwykle dochodzi do dwóch dni od daty nadania, EKONOMICZNA cztery do siedmiu dni.
  Kupujący najczęściej dostaje AWIZO z informacją, że na poczcie czeka przesyłka.
  Zdarza się jednak (jeżeli przesyłka jest niewielka), że listonosz przynosi ją do domu odbiorcy.
  Przesyłki wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej można śledzić przez internet.
  Oto link to strony śledzenia: http://sledzenie.poczta-polska.pl/
  We wskazanym miejscu należy wpisać nr przesyłki,
  a otrzymają Państwo informację kiedy była wysłana i czy np. czeka już na poczcie.


  - INPOST PACZKOMATY -

  Przesyłki wysłane za pomocą tego pośrednika zazwyczaj dostarczane są za ok dwa dni od daty nadania.
  Jest to chyba najdyskretniejsza forma odbioru zamówienia. Klient informowany jest za pomocą SMS i maila, że przesyłka czeka w paczkomacie do odbioru.
  Paczkę nadaną paczkomatem można śledzić wpisując jej numer (otrzymają go Państwo sms-em i mailem po nadaniu) na stronie: http://www.paczkomaty.pl/.
  Więcej informacji o tej formie wysyłki znajdą Państwo tutaj.


  - KURIER GLS -

  Bardzo szybka forma wysyłki. 99,9% klientów otrzymuje zamówiony towar na następny dzień od daty wysyłki.
  Nasi Klienci wybierający tę formę dostawy informowani są na bieżąco poprzez SMS lub email o statusie paczki. Poza tym kurierzy często dzwonią do odbiorców paczek.
  Dzięki temu Klienci mogą umówić się telefonicznie z kurierem na najwygodniejszy czas i miejsce odbioru paczki.

  Firma GLS umożliwia śledzenie przesyłek pod tym linkiem: GLS śledzenie


  W razie pytań zapraszamy do kontaktu z nami: tel: 801 011 338 lub 724 689 275
  email: kontakt@erozkosz.pl

  Zamawiając w naszym sklepie, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:

  1. Tradycyjny przelew

  numer naszego konta:

  IDEA BANK 77 1950 0001 2006 0063 9707 0001 

  podając w tytule przelewu numer zamówienia

  2. Płatności w systemie Tpay - powiązane systemy i banki:

  3. Płatności w systemie PayU - powiązane systemy i banki:
  4. Płatności w systemie PayPal:

  Jest to system powiązany z kartą debetową użytkownika. Umożliwia szybkie płatności przez email. 

  PayPal to system umożliwiający szybsze, bezpieczniejsze i wygodniejsze otrzymywanie i wysyłanie płatności online. Oferowane przez nas rozwiązanie płatnicze dostępne jest zarówno dla firm, jak też osób prywatnych posiadających aktualny adres e-mail, dostęp do Internetu poprzez komputer, laptop lub inne urządzenie mobilne oraz skonfigurowane z kontem PayPal źródło finansowania płatności online.

  5 Płatność przy odbiorze przesyłki: 

  Forma płatności umożliwiająca zapłatę u kuriera w czasie odbioru przesyłki. 

  • Poczta Polska przyjmuje płatność tylko gotówką
  • Firma kurierska GLS umożliwia płatność gotówką lub BLIK
  • Firma inpost Paczkomaty24 umożliwia płatność w paczkomacie kartą kredytową lub systemem BLIK ( tutaj przed wyborem paczkomatu, należy zwrócić uwagę jakie formy wpłaty przyjmuje wybrany paczkomat)